I november 2014 forlot Petter Nyquist familien for å leve 52 dager på gata i Oslo gjennom julehøytiden, blant hjemløse og rusavhengige. Uten penger, kun iført det han har på seg og med et videokamera, dokumenterte Petter livet på gata - ett Oslo ukjent for de aller fleste av oss!

Petter Uteligger – 52 dager på gata

Hvordan føles det å bli stigmatisert og eksludert fra samfunnet og hva skjer når elementære behov som omsorg, trygghet og kjærlighet reduseres? Hvordan klarer hjemløse og rusavhengige å finne lyspunkter i en hverdag ofte fylt med motgang?  Finnes det varme og medmenneskelighet på gata og hvordan kan vi som utenforstående vise at vi bryr oss litt mer om de som er rundt oss i hverdagen?

Gjennom sitt timeslange foredrag tar Petter Nyquist oss med til en side av Oslo svært få av oss kjenner til, og vi blir kjent med unike mennesker og deres historier på både godt og vondt.

25% av honoraret til Petter går uavkortet til “Stiftelsen Petter Uteligger”. Stiftelsen skal være med på å skape lyspunkter i hverdagen for folk på gata.

Les mer om stiftelsen her: Stiftelsen Petter Uteligger

Bookingkontakt: Linn L. Halstensen
Er du interessert i å booke Petter Nyquist? Ring manager Linn L. Halstensen, så hjelper vi deg.
Telefon

AKTUELT