Stiftelsen Rettferd

Hjelp med NAV

Stiftelsen Rettferd jobber for samfunnets utsatte, og en av tjenestene deres er Hjelp med NAV. Stiftelsen trengte en film som kunne forklare tjenesten på en enkel og oversiktlig måte, og få flere til å oppdage og bruke tjenesten:

Vi laget en motionfilm som forklarer situasjoner du kan få hjelp med, og viser hvor enkelt det er å få hjelp. Både fargebruk og de geometriske formene underbygger at det skal være overkommelig å få hjelp, uten å fremstille situasjonen som enklere enn den oppleves for den som står midt i den. Filmen ble delt i sosiale medier, på nettsiden til Stiftelsen Rettferd, og ble sendt på TV på reklamefrie dager i julen 2021.

Idé: PLAN-B
Produksjon: PLAN-B

Kontakt