Petter Schjerven

Profiler Foredrag Kommersielle samarbeid Konferansier

Petter er en svært dyktig formidler, en meget kunnskapsrik mann og en ekspert i å presentere tyngre informasjon på en lettfattelig og engasjerende måte. I en årrekke har han underholdt og informert norske TV-seere om alt fra språk, mennesket, hva det vil si å være norsk og ikke minst biler.  

Foredrag
Språk og Kommunikasjon
I sitt humoristiske foredrag Språk og Kommunikasjon tar han publikum med på en vandring i språkets og kommunikasjonens verden på en engasjerende måte. Petter tar utgangspunkt i ord og uttrykk de ansatte bruker til daglig og hvordan disse kan danne grobunn for forvirring og misforståelser. Det humoristiske og oppklarende foredraget varer i omtrent 40 minutter og holdes på norsk.

Kroppsspråk
Hvorfor er førsteinntrykk så ekstremt viktig? Kan kroppen avsløre løgn? Når du skal fremføre et budskap, hvordan utstråler du trygghet og troverdighet? Kroppsspråk som tema har vært overstrømmet av ukeblad journalistikk og myte spredning, og her skal ingen myter stå tilbake uprøvd! Foredraget holdes på norsk og varer i omtrent 60 min.

Kontakt