Elfag

FIKS med Magnus Devold

For å få elektrikere til å oppsøke den nye Elfag-appen, Fiks, laget vi innhold til sosiale medier med Magnus Devold. I motsetning til Fiks, som forenkler montørenes hverdag, overkompliserer Magnus det meste.

Mange elektrikere jobber alene, og savner et fellesskap med kollegaer. Informasjonsflyten er også en utfordring, da det mangler en felles informasjonskanal. Våren 2021 lanserte Elfag FIKS, en app for sine medlemmer hvor de kan stille spørsmål, dele arbeider og oppdatere seg på medlemsfordeler og ny informasjon. 

For å gjøre det attraktivt for montørene å laste ned FIKS laget vi en rekke filmer og innhold til sosiale medier med Magnus Devold. På en overdreven måte viste han hvor vanskelig det er å ha oversikt når alt av informasjon og kontakt skjer på ulike steder. Magnus fikk i oppgave å informere om fordelene det er for en elektriker å være medlem i Elfag. Men metodene hans, med flaskepost, flygeblader og viewmaster, var kanskje ikke de aller mest effektive. Heldigvis har Elfag utviklet FIKS, som gjør det enklere for montørene å ha oversikt.

Magnus var til stede flere steder i kampanjeperioden. Han sendte direkte meldinger til montørene, var aktiv i flere lukkede fora, og delte generelt mye i FIKS. Han kom med tips, informasjon og la ut bilder av seg selv med «finn tre feil» som skapte engasjement blant medlemmene. 

Arbeidet er gjort i samarbeid med Nucleus.

Idé: PLAN-B
Produksjon: PLAN-B

Kontakt