Vipps

Vipps + #HunSpanderer

Hvis Vipps skal skape produkter for alle, må alle være med å skape.

Visste du at bare 10% av toppledere er kvinner? Og at det er nesten fire ganger så mange menn som kvinner som tjener over 800.000 kr i året? Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag tar det 168 år før vi har økonomisk likestilling i Norge. Vi er kanskje ikke så likestilte som vi liker å tro?

Vipps ønsker å ta sin del av ansvaret, og jobbe for å sikre en god rekruttering på tvers av kjønn. For å vise at de tar dette på alvor gikk de sammen med #HunSpanderer, som jobber for å belyse ubevisst diskriminering i arbeidslivet, og laget et eksperiment. 

40 studenter fikk svare på ulike spørsmål om arbeidslivet og sin kommende karriere, før svarene deres ble «korrigert» av hvordan virkeligheten ser ut i dag. I filmene forpliktet Vipps seg til å jobbe aktivt for å bli mer likestilt på arbeidsplass.

Filmene ble klippet i ulike lengder og varianter, og delt i sosiale medier.  

Idé: PLAN-B
Produksjon: PLAN-B

Kontakt