Norsk Sykepleierforbund

Sykepleierløftet

Norge har et av verdens beste helsevesen, men sykepleiermangelen øker. Hvordan kan vi hjelpe Norsk Sykepleierforbund å vise at vi må ta tak i dette , før det er for sent?

I skrivende stund mangler det over 6000 sykepleiere i det norske helsevesenet, og framtidsutsiktene er dystre: Konsekvensene av den fremtidige kapasitetsmangelen i helsevesenet blir store for samfunnet, og utgjør en langt mer alvorlig helsekrise enn en pandemi. Løsningen er et sykepleierløft. Så hvorfor gjøres det ikke noe med det? Norges sykepleierforbund (NSF) ønsket å lage en kampanje som viser frem alvoret og kompleksiteten i denne situasjonen på en enkel og visuell måte. 

Kikkut har NSF som kunde, og kom til PLAN-B for idéutvikling og produksjon. 

Sammen utviklet vi ideen om å vise frem sykepleierne og arbeidssituasjonen deres ikke på en emosjonell måte, men som tall og økonomi. Sykepleierne må få høyere lønn og bedre arbeidsvilkår, ikke (bare) fordi de fortjener det, men fordi det er det eneste som gir økonomisk mening. Lene Drange, kjent fra Luksusfellen, ga oss den økonomiske tyngden vi trengte i filmene. Ved hjelp av tydelige, visuelle hjelpemidler viste vi hvor viktig det er for både folkehelsa og norsk økonomi å få gjennomført sykepleierløftet, før det er for sent.

Filmene ble delt i sosiale medier, og på en egen landingsside på NSFs nettsider. 

Idé: Kikkut
Produksjon: PLAN-B

Kontakt